Chceme obnovovat baterie do elektromobilů

Společnost ZTS VV vyrobí z vyřazené opotřebované baterie procesem regenerace bateriový modul s garantovanou životností a parametry určenými k využití prioritně v energetickém sektoru v méně dynamických aplikacích.

Slovenská společnost bude předělávat vyřazené bateriové moduly z elektromobilů na nové moduly, určené k použití hlavně v energetice.
Projekt regenerace použitých baterií z elektromobilů se kterým přišla povážská společnost ZTS VV je zaměřen na výrobu druhotných bateriových modulů. Tak jako každé zařízení, i baterie v elektromobilu se časem opotřebuje a stává se uživatelsky nekomfortní. Společnost ZTS VV vyrobí z vyřazené opotřebované baterie, demontované na robotické lince, procesem regenerace bateriový modul s garantovanou životností a parametry určenými k využití prioritně v energetickém sektoru v méně dynamických aplikacích.

Baterie pro Porsche budou ze Slovenska. Postaví zde továrnu!
Tento unikátní projekt splnil kvalitativní kritéria Evropské komise a společnost tak získala financování od Ministerstva hospodářství SR. Inovace, která je součástí významného projektu společného evropského zájmu (IPCEI) s názvem European Battery Innovation, byla podpořena nenávratným finančním příspěvkem ve výši téměř 14 milionů eur. Jedná se přitom o nápad slovenských odborníků, který byl zařazen mezi 42 jedinečných evropských projektů jako důležitá součást evropského bateriového value-chain.

Projekt bude přínosný i pro slovenské vysoké školství a vědu. Na výzkumu a vývoji projektu se totiž aktivně spolupodílejí slovenské univerzity. Zároveň díky němu vznikne na Pováží řádově několik desítek nových pracovních míst.

Latest articles

Similar articles

Subscribe to our newsletter

Instagram