Možná je děláte i vy: Nejčastější omyly při pěstování rostlin

V dobré vůli jste něco určitým způsobem zasadili a výsledek je frustrující? Na vině sice mohou být externí faktory jako stanoviště, půda, klima, nemoc či škůdci, nezřídka jsou však za zklamáním nesprávné metody.

Útěcha spočívá v tom, že z neúspěchů se můžete poučit. Podle možnosti tak, že se vyvarujete opakování omylů jiných zahrádkářů. Neučte se na vlastních chybách, když jsou k dispozici doporučení, která předem mohou výrazně zredukovat riziko nezdaru, ba zcela jej eliminovat. Například při přesazování vegetace z květináče do volné půdy nepodlehněte poměrně přirozené tendenci vložit rostlinu hlouběji, než byla do té doby. Najdou se sice výjimky, kterým to nevadí, například růže a plamínky, většina zeleně to však nesnáší a začne se dusit. Podobné vyústění přináší přílišné zpevnění zeminy kolem nováčka v záhonu. Oddenek potřebuje oporu, aby nadzemní část lépe odolávala větru, proces adaptace a mocnění si však žádá dostatečně kypré okolí.

Rašelinu nesypte všude
Častým nesvárem, který se v zahrádkářských koloniích, respektive komunitách rozmáhá ústním podáním, je automatické zapracování rašeliny k přírůstkům. Dělejte to, ale pouze selektivní po důkladném prozkoumání preferencí jednotlivých rostlin. Rašelina totiž zvyšuje kyselost prostředí a to zdaleka netoleruje veškerá flóra. Raději půdu překypřete, tím se nedá nic pokazit.

Korunkovka nevyduří hraboše
Iniciativní začátečníci či středně pokročilí pěstitelé občas podléhají i mýtům. V lepším případě jednání na jejich základě nebude mít předpokládaný efekt, v horším povede ke zmaru. Pokud si pod vlivem lidovým moudrostí začnete od korunkovky královské slibovat vyduření hrabošů, výzkumy ukázaly, že se nedočkáte. Podobnou pověrou bez opodstatnění je odpuzující účinek kávové usazeniny na šneky. Ani mrkev a cibule se jako sousedé navzájem nechrání před plegou, ačkoli smíšené kultury opravdu mají mnoho předností.

Zatímco při předchozí insitní legendě možná ani nezabliká kontrolka v hlavě, hned na první poslech podezřele působí ráda použít k ochraně rajčat před hnilobou měď. Vzpomeňte si na to s blahosklonným úsměvem, když někde spatříte drátky u kořínků nebo dokonce hřebíky připevněné k sazenicím. Inu a do kategorie ještě větších kuriozit spadají tvrzení, že skalnice odvádí od dané lokality blesky. Spoléhat se na to by mohlo být přímo nebezpečné. Sumárně lze konstatovat, že – tak jako v ostatních sférách lidské činnosti – určitě ani na zahradě sice nezaškodí aktivně nabývat nových poznatků, přímo naopak. Zároveň je však nezbytné podrobovat jejich kritickému úsudku a kontrole. V digitální éře to není nezvládnutelně složité ani pro lidi naprosto starosvětského ražení.

Nejnovější články

Další články autora